تبلیغات

کتاب صوتی چین باستان

ساز برای تو این بار نیز قصه ­ای تازه آغاز کرده است. داستانی از سلطان مظفر ابوشجاع فرخزاد و خواجه بوسهل زوزنی و حسنک. داستان بردار کردن مردی که انگار نماد تمامی خردمندانی است که با عزم جزم کوته بینی آرزومندان قدرت و ثروت، بر دار شدند؛ تو گویی این ایران است که با اراده کوته بینان و تنگ نظران بر سر دار می­شود و بودنش به تاراج می­رود. داستان حسنک وزیر بخشی از کتاب عظیم تاریخ بیهقی تالیف ابوالفضل بیهقی است که نگارش آن را مولف از سن چهل و سه سالگی و پس از تحمل زندان خلیفه عباسی و عبدالرشید غزنوی آغاز کرد و بیست و دو سال از عمر خود را بر سر نوشتن آن گذاشت؛ کتابی تاریخی است در سی مجلد که چون گنجی عیان بخش هایی ژرف و دردناک از تاریخ معاصر ایران و حکونت خلفای عباسی را به تصویر می کشد و تاکنون نیز تنها شش جلد از آن کشف و بازنویسی و قابل مطالعه شده است.

رز وب

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار